Advertisement

Denkbeeld

, Volume 26, Issue 5, pp 5–5 | Cite as

Robot aan huis

  • Bohn Stafleu van Loghum
Column
  • 175 Downloads

Samenvatting

Smart Homes, kenniscentrum voor domotica en slim wonen, is begonnen met de uitrol van het innovatieve VictoryaHome-systeem (www.victoryahome.eu).

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2014

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations